Svenska Dagbladet Kultur, 7 December 2011, svd.se

Buy The Last Calendar, by Bigert & Bergström, here.